STUDENTSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
Visoka skola "CEPS - CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE" Kiseljak

 
 

Naslovnica
                     
 
                  
 
 
  N  O  V  O S  T I  

  Raspored
 ispita i predavanja
mozete pogledati na
e-nastavi... kliknite 
 
? Bolonjci? mogu
aplicirati za
dr?avnu slu?bu
Dom naroda 
Parlamenta 
Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je nedavno Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dr?avnoj slu?bi FBiH, kojim se nala?e da osobe s visokim stepenom obrazovanja, odnosno diplomom ste?enom po Bolonjskom sistemu, mogu aplicirati na konkursima za poslove iz dr?avne slu?be.
?Bolonjcima? to nije bilo omogu?eno dosada?njim zakonom jer se on temeljio na ranijem obrazovnom sistemu. Novim Zakonom apliciranje za dr?avnu slu?bu bit ?e omogu?eno i namje?tenicima koji su bolonjsku diplomu stekli uz rad.
 
   Sve informacije vezane za NASTAVNI PROCES mo?ete pogledati na modulu 
Ukoliko
 imate bilo kakva pitanja, popunite
Kontakt formu na linku
Molimo vas da ispunite ankete koje se nalaze na inkkako bi na?
       rad bio jo? uspje?niji. Ukoliko
 imate pitanja vezana za Informacijski sustav  pi?ite na  admin@enastava.com 
 roja? posjeta 
web site hit counter
blog counter

    Visoka ?kola "Centar za poslovne studije" Kiseljak ? Web: h@cko, 2011.e-mail: admin@enastava.com